Tikiu. Trumpas katalikų bažnyčios katekizmas

Tai mažasis katalikų katekizmas kiekvienam, norinčiam susipažinti ar iš naujo pažinti tikėjimo tiesas ir Bažnyčios mokymą.

2.00

Liko 483

„Katekizmas privalo organiškai ir teisingai išdėstyti Šventojo Rašto, gyvosios bažnyčios Tradicijos ir autentiško Mokymo mokslą bei dvasinį Bažnyčios Tėvų, Mokytojų ir šventųjų palikimą, kad būtų galima geriau pažinti krikščioniškąją paslaptį ir pagyvinti Dievo tautos Tikėjimą. Jis turi Tikėjimo šviesa nušviesti naujas situacijas ir problemas, kurios praeityje nebuvo iškilusios. Tad katekizmas surinko nauja ir sena, Tikėjimui liekant tam pačiam, o šviesos šaltiniams atsinaujinant.“ Apaštalinė Konstitucija „Fidei Depositum“.