Šventoji Dvasia, ateik! Jaunuolių rengimo Sutvirtinimo sakramentui programa parapijai

Metodinė priemonė, naudojama parapinėje katechezėje, ruošiant jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui.

4.00

Liko 11

„Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos(…). Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“. (Popiežius Pranciškus)