Suaugusiųjų įkrikščioninimo pastoracinės ir liturginės gairės. Lietuvos vyskupų konferencija

Gairėse aptariamas pasirengimas škrikščioninimo sakramentams – suaugusiųjų katechumenatas ir pristatomos jo pastoracinės, liturginės nuostatos.

2.00

Liko 40

Gairėse aptariamas pasirengimas škrikščioninimo sakramentams – suaugusiųjų katechumenatas ir pristatomos jo pastoracinės, liturginės nuostatos.