Katalikų bažnyčios katekizmas

Katekizmo tikslas yra vientisai ir glaustai išdėstyti katalikų mokymo pagrindinį turinį apie tikėjimą ir moralę Vatikano II Susirinkimo mokymo ir visos Bažnyčios tradicijos požiūriu. Jo svarbiausi šaltiniai yra Šventasis Raštas, šventųjų tėvų raštai, Bažnyčios liturgija ir mokymas.

22.00

Liko 5

Katekizmo tikslas yra vientisai ir glaustai išdėstyti katalikų mokymo pagrindinį turinį apie tikėjimą ir moralę Vatikano II Susirinkimo mokymo ir visos Bažnyčios tradicijos požiūriu. Jo svarbiausi šaltiniai yra Šventasis Raštas, šventųjų tėvų raštai, Bažnyčios liturgija ir mokymas. Katekizmo turinys padiktuotas didžiosios katekizmų tradicijos, katechezę statydinusios ant keturių šulų: Tikėjimo išpažinimo (Simbolio), tikėjimo sakramentų, tikėjimo gyvenimo (įsakymų), tikinčiojo maldos („Tėve mūsų“). Katekizmas yra sumanytas kaip viso katalikiško tikėjimo vientisas išdėstymas, todėl skaitytinas kaip vieninga visuma. Daugybė nuorodų ir pabaigoje esanti tematinė rodyklė padeda kiekvieną temą susieti su tikėjimo visuma.