Kristaus sekimas. Tomas Kempietis

„Kristaus sekimas“ – tai krikščioniško gyvenimo vadovas, nurodantis dvasinio tobulėjimo kelią. Joje nuoširdžiai kviečiama gręžtis į Dievą, matyti tai, kas svarbiausia, ir atsikratyti pasaulio tuštybės. Ji skatina įveikti aistras, neramybės šaltinius, gydo nuo iliuzijų ir apsigavimo, kai ieškome laimės ten, kur jos nėra ir negali būti, atskleidžia dalykų esmę ir ragina mus neeikvoti savo jėgų siekiant nesvarbių tikslų.

7.50

Liko 55

XV amžiuje parašyta knyga „Kristaus sekimas“ – tai krikščioniško gyvenimo vadovas, nurodantis dvasinio tobulėjimo kelią. Joje nuoširdžiai kviečiama gręžtis į Dievą, matyti tai, kas svarbiausia, ir atsikratyti pasaulio tuštybės. Ji skatina įveikti aistras, neramybės šaltinius, gydo nuo iliuzijų ir apsigavimo, kai ieškome laimės ten, kur jos nėra ir negali būti, atskleidžia dalykų esmę ir ragina mus neeikvoti savo jėgų siekiant nesvarbių tikslų. „Kristaus sekimas“ dėl savo aktualumo net ir mūsų laikais yra dažniausiai skaitoma knyga po Šventojo Rašto. Viešpaties sekimas reikalauja labai giliai atsiversti, keisti mąstymo ir gyvenimo būdą, atverti širdį, klausyti, leistis perkeičiamiems viduje. Didžiausias skirtumas tarp Dievo ir žmogaus yra tas, kad Dievas visai nėra išdidus, nes Dievas yra visiška pilnatvė, mylintis ir dovanojantis gyvybę. Mes, žmonės, esame labai išdidūs, ir dėl to mums reikalingas budrumas ir nuolatinis apsivalymas“, – sakė popiežius emeritas Benediktas XVI viename savo pamokslų 2012 metais. Kempiečio veikalas gali tapti parankiniu, siekiant minėto budrumo bei apsivalymo – kad nebūtume išdidūs.