Renkuosi gyvenimą, Katalikų tikybos vadovėlis 11-12 klasei. A. Lastakauskienė, G. Rugevičiūtė

Katalikų tikybos vadovėlis 11-12 klasei.

19.00

Liko 6

Katalikų tikybos vadovėlis Renkuosi gyvenimą yra skirtas 11–12 klasių mokiniams. Jis parengtas remiantis bendrąja katalikų tikybos modulio Pašaukimai gyventi programa. Šio vadovėlio paskirtis − padėti mokiniams apmąstyti, analizuoti, vertinti pašaukimą gyventi, mylėti, kurti, skatinant jaunuolius(-es) kelti etinius, egzistencinius, socialinius, kultūrinius klausimus ir juos spręsti tikėjimo, mokslo, kultūros dermės požiūriu. Juo siekiama skatinti mokinius suprasti krikščioniškąsias vertybes, ugdyti jų mąstymo gebėjimus ir skatinti apsisprendimo laisvę, nevaržant asmeninio pasirinkimo tikėjimo ir pasaulėžiūros kelyje.