Hesichastinis žmogaus gydymo metodas. K. Lesniawski

Ši knyga skiriama visiems tiems, kurie norėtų susipažinti su pagrindinėmis hesichastinio (gr. hesychia – tyla, ramybė) dvasingumo idėjomis ir geriau suprasti Dykumos tėvų tradiciją apimančių Filokalijos (gr. Philokalia, liet. „Gėrio meilė“) veikalų žinią.

10.00

Liko 17

Šioje monografijoje išsamiai aptariamas hesichastinis (gr. hesychia – tyla, ramybė) žmogaus gydymo metodas, kuris jau daugelį amžių sėk­mingai taikomas Rytų krikščionybėje. Metodas tapatinamas su Filokalijos (gr. Philokalia, liet. „Gėrio meilė“) veikalų tradicija ir gydymu Jėzaus malda. Jo išeities taškas yra gilus žmogaus pažinimas, kuris padeda tinkamu būdu vesti žmogų į išsipildymą. Per išmintingą bendradarbiavimą su Išganytoju krikščionis gali ne tik nuosekliai siekti išganymo, bet kartu vis labiau džiaugtis pastovia kūno, sielos ir dvasios sveikata. Ši knyga sudomins ne tik Rytų krikščionybe besidominčius teologus, bet ir tuos, kurie užsiima pastoracija ir ieško amžių patikrinto metodo, galinčio suteikti dvasinę pagalbą tikintiesiems. Be to, ji bus naudinga krikščionims gydytojams psichiatrams, psichologams ir psichoterapeutams, siekiantiems plačiau ir integraliau pažvelgti į žmogaus ligų tikrovę ir ją tiesiogiai susieti su dvasine žmogaus sfera.