Augti su Jėzumi. Katalikų tikybos vadovėlis 2 klasei. E. Margytė, B. Jachimovič

Katalikų tikybos vadovėlis „Augti su Jėzumi“ kviečia pradinukus stiprinti bendrystę su Dievu. Jame gausu sąsajų su etikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės dalykų turiniu, su literatūra ir tautosaka.

8.00

Liko 6

Katalikų tikybos vadovėlis 2 klasei „Augti su Jėzumi“ kviečia pradinukus stiprinti bendrystę su Dievu. Vadovėlyje gausu sąsajų su etikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės dalykų turiniu, su literatūra ir tautosaka – tai padeda ugdyti kultūrines ir pilietines vertybes, lavina skaitymo įgūdžius, skatina gilesnį domėjimąsi tema. Vadovėlio užduotys – skirtingų tipų ir sudėtingumo, pritaikytos įvairiems praktiniams vaikų gebėjimams ugdytis, taikyti turimas žinias ir patirtį, įsitraukti į aktyvią veiklą stebint, tiriant ir atrandant. Tai puiki priemonė mokytojams, leidžianti nenuobodžiai, kūrybiškai organizuoti pamoką, padedanti vesti vaikus džiaugsmingu tikėjimo keliu.