Atlaidų vadovas

Atlaidų vadovas – Bažnyčios mokymu paremti atlaidų suteikimo principai ir kriterijai.

15.00

Liko 74

Vadovaudamasi Bažnyčios mokymu, Apaštalinė penitenciarija išleido Atlaidų vadovą, remdamasi 1968 m. birželio 29 d. jo leidimu, iš kurio perėmė apaštališkosios konstitucijos indulgentiarum doctrina įvestą mokymą. Naujajame leidime nė kiek nesikeičia atlaidų teikimo tvarkos principai, tačiau, remiantis naujausiais Apaštališkojo Sosto dokumentais, buvo peržiūrėtos kai kurios taisyklės. Be to, teikiami atlaidai yra sugrupuoti pagal sisteminį kriterijų. Buvo pridėtas ketvirtas bendrasis teikimas, kuris nuo šiol atlaidais apdovanoja už viešą tikėjimo liudijimą tam tikromis kasdienio gyvenimo aplinkybėmis. Kiti nauji ypač reikšmingi teikimai susiję su krikščioniškos šeimos pagrindų stiprinimu; su visuotinės Bažnyčios bendryste maldavimuose; su Jėzaus, esančio Švenčiausiajame Sakramente, pagarbinimu. Taip pat buvo praplėsti kai kurie ankstesni teikimai.