In Sinu Jesu. Kai širdis kalba širdžiai

Tiek daug guodžiančių ir viliojančių tiesų, kurių taip reikia mūsų amžiui, yra čia, jos laukia mūsų širdžių atliepo, kviečia atsiversti ir pradėti naują gyvenimą.

11.00

Liko 19

In Sinu Jesu – tai liudijimas kunigo, patyrusio gydančią ir stiprinančią Švč. Eucharistijos adoracijos galią. Tai jo sielos dienoraštis, kai Jėzus ir Marija prakalbo į jo širdį. Knygos puslapiai švyti ryškia šviesa ir šildo širdį, jie aprėpia daugybę esminių dvasinio gyvenimo aspektų: kaip mylėti Dievą ir būti Jo mylimam; visą maldos praktikų įvairovę; unikalią adoracijos galią; kupiną pasitikėjimo atsidavimą Dievo apvaizdai; pagarbą tylai; liturginės maldos ir sakramentų orumą; šventosios Mišių aukos slėpinį; kunigo tapatybę ir jo apaštališkąjį vaisingumą; palaimintosios Mergelės Marijos ir šventųjų vaidmenį mūsų gyvenime; nuodėmę, sužeistumą, gailestingumą, išgydymą ir nuskaistinimą; dangaus ilgesį, seniai trokštamą Katalikų Bažnyčios atsinaujinimą žemėje. Tiek daug guodžiančių ir viliojančių tiesų, kurių taip reikia mūsų amžiui, yra čia, jos laukia mūsų širdžių atliepo, kviečia atsiversti ir pradėti naują gyvenimą.