Noriu gyventi pas Tave. Vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams programa parapijai

Programa skirta vaikų rengimui Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

2.00

Liko 3

Programos tikslas – parengti vaiką Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, padedant jam giliau pažinti Jėzų Kristų, kad jis užmegstų su Juo bendrystę ir joje pasiliktų. Programą siūloma taikyti vaikams, jau gavusiems pradinį katalikišką ugdymą mokykloje ar šeimoje. Knygelė skirta katechetui.