Laukiu tavęs. Ruošimosi atgailos – sutaikinimo ir eucharistijos sakramentams pratybų knygelė

Metodinė priemonė, naudojama parapinėje katechezėje, ruošiant vaikus Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

3.00

Liko 1067

„Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos(…). Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“. (Popiežius Pranciškus)