Gelbėk mus nuo pikto. G. Amorth

Tėvas Gabriele’is Amorthas yra žymiausias šių laikų egzorcistas. Turėdamas didžiulę kovos su demonais patirtį, šioje knygelėje jis siūlo individualias išlaisvinimo nuo Šėtono ir pražūtingų įtakų, nuo ligų ir kančių maldas visiems – ir kunigams, ir pasauliečiams.

2.50

Liko 45

Pas tave, Viešpatie, užuovėjos ieškau,
neleisk man niekados nusivilti!
Tu esi teisus, tad mane gelbėk!
Išgirsk mane, skubėk manęs vaduoti!
Būk prieglobsčio uola – mano tvirtovė, –
galinga pilis man išgelbėt!
(Psalmė 31, 2–3)
Knygelė kupina išlaisvinimo ir išgydymo maldų.