Žemaičių Kalvarijos kalnai

Tai visos Žemaičių Kalvarijos kalnų maldoje giedamos giesmės ir maldos, kartu su Visų šventųjų litanija ir šermeninėmis giesmėmis. Knygelė labai patogi, didelėmis raidėmis, lanksčiais viršeliais.

4.00

Liko 47

Manoma, jog Žemaičių Kalvarijos Kančios kelyje giedamas giesmes bei maldas, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“, vysk. Jurgio Tiškevičiaus paliepimu išvertę bei parašę Žemaitijos dvasininkai. Kalvarijos kalnai – tai 20 stočių, arba vietų, Kryžiaus kelias. Kalnai ne tik einami lankant įrengtas koplyčias – vietas, bet ir namie giedami per šermenis bei mirusiųjų minėjimus, o bažnyčioje – Didžiąją savaitę ir pan.