Valandų liturgija. II tomas, gavėnia

Pagal Romos apeigas II Liturginių valandų tomą sudaro Gavėnios, Didžiojo Velykų tridienio ir Velykų laiko Valandų liturgija. Tai Bažnyčios malda, per kurią šlovinimu, dėkojimu bei prašymu pašvenčiamas visas dienos valandų ciklas ir visa žmogaus veikla.

65.00

Neturime

Pagal Romos apeigas II Liturginių valandų tomą sudaro Gavėnios, Didžiojo Velykų tridienio ir Velykų laiko Valandų liturgija. Tai Bažnyčios malda, per kurią šlovinimu, dėkojimu bei prašymu pašvenčiamas visas dienos valandų ciklas ir visa žmogaus veikla. Šios Liturginės valandos, arba Dievo tarnyba, praturtinta skaitiniais, pirmiausia yra šlovinimo ir prašymo malda, taip pat Bažnyčios malda su Kristumi ir Kristui. Po Vatikano II Susirinkimo atnaujinta Valandų liturgija buvo išdėstyta ir sutvarkyta taip, kad ją galėtų atlikti ne vien dvasininkai, bet ir vienuoliai bei pasauliečiai.