Tavo vardui giedam šlovę. A. Žilys

Giesmės įvairaus pajėgumo, mišrių, lygių balsų, vaikų chorams bei ansambliams a cappella ir su vargonų pritarimu.

26.00

Neturime

Giesmyne talpinti autoriaus kūriniai galėtų sudominti ne vieną bažnytinio choro vadovą ir papildys negausų lietuvių bažnytinės muzikos aruodą.