Stebuklai tikrai vyksta. B. McKenna

Ar tikite stebuklais? Sesuo Briege McKenna tiki. Kai Viešpats išgydė jos negalią, artritą, sesuo Briege daugiau kaip 25 metus savo tarnyste neša viltį ir išgydymą daugybei žmonių pasaulyje. Tikėkite ir jūs…

5.00

Liko 12

Ar tikite stebuklais? Sesuo Briege McKenna tiki. Kai Viešpats išgydė jos negalią, artritą, sesuo Briege daugiau kaip 25 metus savo tarnyste neša viltį ir išgydymą daugybei žmonių pasaulyje, pradedant masiniais susibūrimais Lotynų Amerikoje ir baigiant rekolekcijomis Korėjoje. Knygoje pasakojama apie sesers Briege patirtą gydančiąją Dievo galią. Dalijamasi įžvalgomis apie tikėjimą, Eucharistiją, maldą ir pašaukimų sielovadą. Knyga parodo kelią į glaudesnį ryšį su Jėzumi, didesnį Jo meilės pažinimą ir tikėjimą Jo galia daryti neįmanomus dalykus.