Naujasis testamentas. Pauliaus laiškai. Ekumeninis, 2021 m.

Naujai išversti Apaštalo Pauliaus laiškai ir laiškas hebrajams. Su komentarais. Naujas ekumeninis vertimas.

7.00

Liko 27

Nauji Biblijos vertimai kyla iš troškimo aiškiau suvokti Dievo mintis. Tikime, jog trokštantys perprasti Pauliaus kaip išskirtinio Kristaus tarno pasaulėvaizdį, vertybes ir, svarbiausia, jo širdį, nebus nuvilti. Naujai perteiktos Pauliaus mintys ir jų teologinės refleksijos komentaruose turėtų atverti neišsemiamą dieviško apreiškimo lobyną ir sustiprinti dvasinius piligrimus tikėjimo kelionėje.