Naujasis testamentas, 2017 m.

Iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas.

6.00

Liko 12

Iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. Naująjį Testamentą sudaro 27 knygos: pradedama Evangelijomis pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną, skirtingais aspektais nušviečiančiomis Jėzaus gyvenimą ir mokymą ir Apaštalų darbais, kur tęsiama Evangelija pagal Luką ir pasakojama apie pirmuosius 30 krikščionių Bažnyčios gyvavimo metų. Vėliau pateikiama13 Pauliaus laiškų, parašytų įvairioms bažnyčioms ir asmenims; 8 kitų pirmųjų krikščionių valdovų laiškai; ir Apreiškimas Jonui – paskutinių dienų įvykiai įskaitant Paskutinį Teismą ir šlovingą Dievo plano tikintiesiems išsipildymą.