Džiaugsmas tikėti. Katalikų tikybos pratybų sąsiuvinis 5 klasei. G. Dobikaltienė, J. Vaitkutė

Pratybų sąsiuvinis, parengtas pagal 5 klasės vadovėlį, su juo sudaro vieningą komplektą. Pratybos pasižymi įvairumu, teikia medžiagos aktyviai mokinių veiklai. Užduotys yra ugdančios, skatinančios pozityviai ir kritiškai žvelgti į savo tikėjimo bei maldos patirtį.

3.00

Liko 212

Pratybų sąsiuvinis, parengtas pagal 5 klasės vadovėlį, su juo sudaro vieningą komplektą. Pratybos pasižymi įvairumu, teikia medžiagos aktyviai mokinių veiklai. Užduotys yra ugdančios, skatinančios pozityviai ir kritiškai žvelgti į savo tikėjimo bei maldos patirtį. Padeda ne tik įsidėmėti bei įtvirtinti, kas išeita, bet ir pagilinti supratimą bei gebėjimus.